028 222 40 555
028 6293 3393

Tin tức

Phóng Sự Nha Khoa Thái TổRăng Giả Tháo Lắp

  • Phục hình tháo lắp

  • Phục hình tháo lắp (PHTL) như tên gọi là những loại răng giả mà người mang có thể tự tháo ra hàng ngày. Ưu...

  • Các loại răng giả tháo lắp

  • Phục hình tháo lắp hay hàm giả được dùng để thay thế cho những răng mất xen kẽ hay mất toàn bộ răng và...

  • Phục hình tháo lắp

  • Phục hình tháo lắp hay hàm giả được dùng để thay thế cho những răng mất xen kẽ hay mất toàn bộ răng và...

  • Các răng giả tháo lắp

  • Hàm khung làm nền cho hàm nhựa Các răng được đúc sẵn bằng nhựa hay bằng sứ và Kỹ Thuật Viên chỉ việc chọn...