028 222 40 555
028 6293 3393

Tin tức

Phóng Sự Nha Khoa Thái TổBảng Giá

Bảng Giá

I. NHA CHU
1. Cạo vôi răng + Đánh bóng      250.000  –  300.000      đ / 2 hàm
2. Nạo túi (Nha chu viêm)      100.000  –  200.000      đ / 1 túi
3. Cắt nướu tạo hình    1.000.000                        đ / 1 răng
4. Ghép nướu   2.000.000                        đ / 1 răng
II. TRÁM RĂNG
1. Trám răng thẩm mỹ xoang nhỏ       200.000  –  250.000      đ / 1 răng 
2. Trám răng thẩm mỹ xoang lớn      250.000  –  400.000      đ / 1 răng
3. Đắp mặt răng      200.000  –  400.000      đ / 1 răng
4. Trám răng sữa        80.000  –  150.000      đ / 1 răng
III. NHỔ RĂNG
1. Chụp phim        20.000  –    50.000      đ / 1 răng
2. Răng sữa tê bôi                          50.000      đ / 1 răng
3. Răng sữa tê chích        80.000  –  100.000      đ / 1 răng
4. Răng lung lay      100.000  –  250.000      đ / 1 răng
5. Răng 1 chân      150.000  –  250.000      đ / 1 răng
6. Răng cối nhỏ      200.000  –  300.000      đ / 1 răng 
7. Răng cối lớn      250.000  –  400.000      đ / 1 răng
IV. TIỂU PHẪU
1. Răng khôn hàm trên      800.000  –  1.500.000   đ / 1 răng
2. Răng khôn hàm dưới   1.200.000  –  2.000.000   đ / 1 răng
3. Cắt nạo chóp   1.000.000  –  2.000.000   đ / 1 răng
V. CHỮA TỦY
1. Răng 1 chân      300.000  –     500.000   đ / 1 răng
2. Răng cối nhỏ      500.000  –     800.000   đ / 1 răng
3. Răng cối lớn      800.000  –  1.200.000   đ / 1 răng
4. Chữa tủy lại   + 100.000  –     200.000   đ / 1 răng
5. Lấy tủy răng sữa      200.000  –     500.000   đ / 1 răng
6. Đóng pin      500.000  –  1.000.000   đ / 1 răng
VI. PHỤC HÌNH RĂNG
A. Cố định
1. Răng sứ kim loại   1.200.000                        đ / 1 đv
2. Răng sứ hợp kim Titan   2.500.000                        đ / 1 đv
3. Răng sứ kim loại vàng   5.000.000  –  6.000.000   đ / 1 đv
4. Răng không kim loại Cercon   4.800.000                        đ / 1 đv
5. Răng Inox      700.000                        đ / 1 đv
6. Tháo mão răng      100.000  –  200.000      đ / 1 răng
7. Cùi giả      150.000  –  200.000      đ / 1 đv
B. Bán cố định
1. Attachment đôi   3.500.000                       đ / 1 đv
2. Attachment đơn   2.500.000                       đ / 1 đv
C. Tháo lắp
1. Khung hợp kim Cr-Com/ Vadium    2.000.000  –  2.500.000  đ / 1 hàm
2. Khung hợp kim TiTan   3.500.000                       đ / 1 hàm
3. Toàn hàm   4.500.000                       đ / 1 hàm
4. Nền hàm gia cố lưới   2.000.000                       đ / 1 hàm
5. Đệm hàm mềm   2.000.000                       đ / 1 hàm
*Răng trên hàm tháo lắp
1. Răng sứ      800.000                        đ / 1 răng
2. Răng Justi      400.000                        đ / 1 răng
3. Răng Composite      500.000                        đ / 1 răng
4. Hàm nhựa mềm   2.500.000                        đ / 1 hàm
5. Nhựa mềm bán hàm   1.300.000                        đ 
6. Móc nhựa mềm       500.000                        đ / 1 móc
VII. TẨY TRẮNG RĂNG
1. Tại nhà   1.500.000                        đ / 2 hàm
2. Tại phòng (loại thường)   2.200.000                        đ / 2 hàm
3. Tại phòng (loại tốt)   2.500.000                        đ / 2 hàm
4. Răng nhiễm Tetra   3.000.000  –  4.000.000   đ / 2 hàm
VIII. CHỈNH NHA  (Tùy thời gian điều trị và mức độ khó dễ)
1. Mắc cài kim loại 22.000.000  –  25.000.000 đ / 2 hàm
2. Mắc cài sứ 27.000.000  –  30.000.000 đ / 2 hàm
3. Mắc cài tự đóng 32.000.000  –  35.000.000 đ / 2 hàm
4. Mắc cài sứ tự đóng  35.000.000  –  40.000.000 đ / 2 hàm
5. Mắc cài mặt lưỡi (mặt trong) 40.000.000  –  50.000.000 đ / 1 hàm